ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัยฯ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ 2561  
  โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 
  พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 ที่จบในปีการศึกษา2558 
  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
  การนำเสนอผลงาน วิชาโครงการ 
  กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนชำนิพิทยาคม อ.ชำนิ 
  การประชุมโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ 
  ติวข้อสอบv-net 
มีข้อมูลทั้งหมด  82  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9