โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัยฯ    อ่าน : 225 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มกราคม 2561 17:18:25       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
นางสาวสงัด เสือชุมแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคนางรองเป็นประธานเปิดงาน
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์