การนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 301 ครั้ง
 ประกาศ : 01 กุมภาพันธ์ 2561 13:55:19       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : เมื่่อวันที่ 1 ก.พ. 61 นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง และรองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ ได้รับการ
นิเทศติดตามและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ